replica watches rolex centered on the introduction of ultra-thin mechanised components.
100% guarentee the best top quality www.upscalerolex.to.
shop for replica watch on etsy.

shop high quality https://de.buywatches.is.

 

 

 

 

STT

HỌ VÀ TÊN

Chức vụ

Trình độ

SĐT/EMAIL

1

Nguyễn Thái Việt

Giám đốc

Thạc sỹ

ĐT: 0988120916

Email:thaivietcdnghept@gmail.com

2

Bùi Trung Hiếu

Phó giám đốc

Thạc sỹ

ĐT: 0976.973.860

Email:trunghieuhtpt@gmail.com

3

Trần Quý Hùng

Phó giám đốc

Đại học

ĐT: 0966596120

Email: tranhungtb.pt@gmail.com

4

Đàm Thị Ngọc Hà

Cán bộ nghiệp vụ

Đại học

ĐT: 0972869521

Email: damngocha1982@gmail.com

5

Nguyễn Ngọc Quyết

Cán bộ nghiệp vụ

Đại học

ĐT: 0985172160

Email: ngocquyetcdn@gmail.com

6

Nguyễn Thuý Đông   

Cán bộ nghiệp vụ

Đại học

ĐT: 0983228482

7

Lê Thị Phương Huyền

Cán bộ nghiệp vụ

Đại học

ĐT: 0986947913

8

Phạm Thị Bích Thảo

Cán bộ nghiệp vụ

Đại học

ĐT: 0983879036

9

Nguyễn Văn Hậu

Cán bộ nghiệp vụ

Đại học

ĐT: 0359716500

10

Đoàn Thị Phương Thảo

Cán bộ nghiệp vụ

Đại học

ĐT: 0972032598

 

                                

 

 

 

                                                                   

 

123movies