replica watches rolex centered on the introduction of ultra-thin mechanised components.
100% guarentee the best top quality www.upscalerolex.to.
shop for replica watch on etsy.

shop high quality https://de.buywatches.is.

 

1. Chức năng:

            Là đơn vị đầu mối trong việc thực hiện công tác tư vấn và tuyển sinh; trong quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và nhà trường nhằm gắn đào tạo với sản xuất;

Quản lý đào tạo trình độ sơ cấp nghề;

Liên hệ và phối hợp triển khai các dịch vụ đào tạo, sản xuất của nhà trường;

Khảo sát, tổng hợp nhu cầu nguồn nhân lực của thị trường lao động và thực hiện công tác giới thiệu việc làm cho HSSV nhà trường nói riêng và người lao động nói chung.

2. Nhiệm vụ

2.1. Công tác tuyển sinh:

Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch tuyển sinh hàng năm của nhà trường, Là đơn vị đầu mối, thường trực trong công tác tuyển sinh;

Xây dựng kế hoạch tuyển sinh các hệ và ngành nghề đào tạo hàng năm trình Hiệu trưởng phê duyệt;

Tổng hợp danh sách trúng tuyển, phân bổ ngành nghề đào tạo;

Đề xuất các phương án, biện pháp, cơ chế cụ thể để huy động mọi nguồn lực trong trường và ngoài xã hội thực hiện kế hoạch tuyển sinh các năm nhằm đạt chỉ tiêu đề ra; Chủ trì tổ chức các Hội nghị tuyển sinh hàng năm;

Thực hiện các hoạt động tuyên truyền, tư vấn tuyển sinh;

Giữ gìn và phát triển mối quan hệ hợp tác với các trường THCS, THPT điểm tuyển sinh và đối tác tuyển sinh của nhà trường;

Phối hợp với các phòng, khoa, trung tâm tổ chức thực hiện kế hoạch tuyển sinh;

Chuẩn bị thủ tục, hồ sơ hành chính phục vụ công tác tuyển sinh đảm bảo đúng quy chế, quy định hiện hành;

Trực tiếp thu nhận hồ sơ đăng ký tuyển sinh. Tổng hợp, báo cáo số liệu, chuẩn bị thủ tục phục vụ công tác của Hội đồng tuyển sinh. Lưu trữ các số liệu tuyển sinh đảm bảo an toàn, dễ tra cứu, tìm kiếm;

In và thông báo trúng tuyển tới các thí sinh dự tuyển. Tham gia công tác tiếp sinh và lên lớp đầu khóa cho HSSV các khóa học;

Phối hợp với phòng Đào tạo trong công tác tuyển sinh các loại hình và hệ đào tạo khác theo chỉ đạo của Ban Giám hiệu;

Hoàn thiện và bàn giao đầy đủ hồ sơ HSSV trúng tuyển cho phòng Đào tạo sau khi HSSV hoàn thành nhập học;

Cấp phát và theo dõi tình hình Nhập - Xuất - Tồn phôi chứng chỉ nghề;

Tổ chức, hướng dẫn và hoàn thiện hồ sơ mở ngành học mới, đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp.

Lập hợp đồng tuyển sinh với các trung tâm dạy nghề, cộng tác viên làm công tác tuyển sinh;

2.2.Quan hệ với doanh nghiệp và tư vấn việc làm cho HSSV:

Liên hệ mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động để tìm kiếm, ký kết và triển khai thực hiện các thoả thuận, hợp tác về đào tạo bồi dưỡng, và cung ứng lao động;

Phối hợp với các khoa chuyên môn để liên hệ cơ sở thực tập tay nghề cho giáo viên và HSSV;

Tổng hợp các ý kiến góp ý từ doanh nghiệp để tư vấn cho Phòng Đào tạo và Ban Giám hiệu về việc hoàn thiện chương trình, mở ngành, bậc, hệ đào tạo đáp ứng và phù hợp với nhu cầu xã hội;

Xây dựng hình thành hệ thống thông tin hai chiều giữa trường với các doanh nghiệp về thị trường lao động,  thông tin nguồn lực và nhu cầu lao động để tư vấn giới thiệu việc làm cho HSSV;

Thực hiện chương trình lần vết HSSV sau đào tạo để nắm thông tin và tình hình việc làm của HSSV sau khi ra trường;

Thu thập thông tin phản hồi từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sử dụng lao động làm cơ sở tham mưu cho Lãnh đạo nhà trường trong việc thực hiện các giải pháp gắn đào tạo với nhu cầu của thị trường; thực hiện công tác thống kê, báo cáo thông tin về các doanh nghiệp phục vụ cho yêu cầu nhà trường;

Chủ động duy trì mối quan hệ và đề xuất, triển khai các chương trình hội nghị, hội thảo giữa nhà trường với các doanh nghiệp nhằm phục vụ các mặt công tác của nhà trường;

Vận động, tìm kiếm các nguồn tài trợ từ các nhà doanh nghiệp hỗ trợ sinh viên;

Tổ chức cá hoạt động khởi nghiệp cho HSSV;

Tổ chức giới thiệu việc làm cho HSSV sau khi tốt nghiệp. Tư vấn cho HSSV về lao động xuất khẩu và các hình thức khác như tu nghiệp sinh, du học.

2.3.Dịch vụ sản xuất:

Xây dựng kế hoạch, đề xuất cơ chế phát triển các hoạt động dịch vụ sản xuất của nhà trường;

Tìm kiếm các cơ hội và khả năng hợp tác giữa nhà trường với các doanh nghiệp trong sản xuất. Phối hợp với các khoa chuyên môn để thực hiện.

Xây dựng kế hoạch các hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ cho đơn vị.

2.4. Công tác thông tin tuyên truyền về nhà trường:

Quản lý và tổ chức khai thác có hiệu quả hệ thống mạng nội bộ phần thông tin của Trung tâm tuyển sinh và Giới thiệu việc làm;

Quản lý và tổ chức khai thác sử dụng hệ thống bảng tin, biển quảng cáo, biển báo, băng zôn, khẩu hiệu, tờ rơi của nhà trường;

Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động quảng bá thương hiệu của nhà trường trên các phương tiện thông tin đại chúng, và trực tiếp đến nhân dân, học sinh, sinh viên trong và ngoài tỉnh;

Tham gia công tác ghi chép các hoạt động của nhà trường làm tư liệu cho công tác lưu trữ, phổ biến quảng bá quá trình phát triển nhà trường;

Thực hiện các công tác khác do Ban Giám hiệu phân công.

 

 

 

123movies