replica watches rolex centered on the introduction of ultra-thin mechanised components.
100% guarentee the best top quality www.upscalerolex.to.
shop for replica watch on etsy.

shop high quality https://de.buywatches.is.

 

1. Giới thiệu chung:

- Ngày thành lập: Ngày15/8/2007.

- Lịch sử phát triển của đơn vị:

Trung tâm Tư vấn học nghề và việc làm được thành lập tại Quyết định số 105TCCB/CĐNPT ngày 15/8/2007 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Thọ. Năm 2018 trung tâm đổi tên thành Tuyển sinh và giới thiệu việc làm theo Quyết định số 66/QĐ-CĐPT ngày 02/02/2018 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Cơ điện Phú Thọ,

Tại thời điểm thành lập Trung tâm, có 03 cán bộ, thầy Đinh Văn Chiến là giám đốc. Từ tháng khi thành lập đến nay nhà trường đã điều chuyển, bổ sung nhiều lượt cán bộ, nhân viên, hiện nay Trung tâm có biên chế 10 cán bộ nhân viên trong đó có 02 thạc sỹ, 08 kỹ sư, cử nhân đại học.

2. Lãnh đạo đơn vị

- Giám đốc trung tâm:

+ Đinh Văn Chiến

+ Nguyễn Thái Việt

- Phó giám đốc trung tâm:

+ Trần Thế Hùng

+ Nguyễn Thái Việt

+ Nguyễn Ngọc Thành

+ Bùi Trung Hiếu

+ Trần Quý Hùng

3. Các danh hiệu/thành tích thi đua đạt được trong những năm gần đây:

- Danh hiệu/thành tích của tập thể:

+ 11 năm liên tục từ năm học 2010 - 2011 đến 2020 – 2021 đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc.

+ Bằng khen của Bộ trưởng các năm 2013, 2016, 2018, 2020.

- Danh hiệu/thành tích của cá nhân:

+ 01 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

+ 01 Cán bộ công chức, viên chức trẻ giỏi toàn quốc năm 2020.

+ 02 Bí thư đoàn cơ sở xuất sắc toàn quốc năm 2008, 2021.

+ 01 Bằng khen của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam.

+ 06 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT.

+ 16 lượt cán bộ, nhân viên đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.

 

123movies