Bế mạc hội giảng cấp cơ sở và khen thưởng các giáo viên đạt giải tại hội giảng

22/06/2018

Bế mạc hội giảng cấp cơ sở và khen thưởng các giáo viên đạt giải tại hội giảng , các giáo viên bồi dưỡng học sinh dự thi học sinh giỏi tay nghề các cấp năm 2018

Thông báo tuyển viên chức năm 2018

06/06/2018

Trường Cao đẳng Cơ điện Phú Thọ thuộc bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức tuyển dụng 06 viên chức