replica watches rolex centered on the introduction of ultra-thin mechanised components.
100% guarentee the best top quality www.upscalerolex.to.
shop for replica watch on etsy.

shop high quality https://de.buywatches.is.

 

 

Trung tâm Tuyển sinh - Giới thiệu việc làm, Trường Cao đẳng Cơ điện Phú Thọ. Khu 5, thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210.6.589.636

Điện thoại, zalo: 0393.087.444                       

Email: trungtam.cdncdpt@gmail.com

 

Nguyễn Thái Việt

Giám đốc

ĐT: 0988120916

Email:thaivietcdnghept@gmail.com

Bùi Trung Hiếu

Phó giám đốc

ĐT: 0976973860

Email: trunghieuhtpt@gmail.com

Trần Quý Hùng

Phó giám đốc

ĐT: 0966596120

Email: tranhungtb.pt@gmail.com

Nguyễn Ngọc Quyết

Cán bộ nghiệp vụ

ĐT: 0985172160

Đàm Thị Ngọc Hà

Cán bộ nghiệp vụ

ĐT: 0972869521

Nguyễn Thuý Đông 

Cán bộ nghiệp vụ

ĐT: 0983228482

Lê Thị Phương Huyền

Cán bộ nghiệp vụ

ĐT: 0986947913

Phạm Thị Bích Thảo

Cán bộ nghiệp vụ

ĐT: 0983879036

Nguyễn Văn Hậu

Cán bộ nghiệp vụ

ĐT: 0359716500

Đoàn Thị Phương Thảo

Cán bộ nghiệp vụ

ĐT: 0972032598

 

123movies