replica watches rolex centered on the introduction of ultra-thin mechanised components.
100% guarentee the best top quality www.upscalerolex.to.
shop for replica watch on etsy.

shop high quality https://de.buywatches.is.

 

 

 

 

GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN VÀ THÀNH TÍCH NỔI BẬT CỦA PHÒNG

 

          Cùng với sự phát triển lớn mạnh của Nhà trường, năm 2007 Nhà trường được nâng cấp từ Trường Công nhân Cơ điện I thành trường Cao đẳng Nghề Nông nghiệp và PTNT; năm 2009 đổi tên thành Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Phú Thọ, Ban Quản sinh được đổi tên thành tên mới Phòng Quản lý học sinh sinh viên, từ đó đến nay Phòng Quản lý học sinh, sinh viên luôn giữ vững đầu mối giúp cho Hiệu Trưởng Nhà trường về công tác học sinh, sinh viên trên các mặt cụ thể sau:

- Tổ chức thực hiện các Quy chế, quy định về công tác HSSV trong Nhà trường bao gồm:

+ Tổ chức triển khai công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống cho HSSV; các hoạt động giáo dục truyền thống, văn hoá, văn nghệ phòng chống các tệ nạn xã hội, giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho HSSV; Tổ chức các hoạt động giáo dục pháp luật

+ Tổ chức quản lý các hoạt động học tập và rèn luyện của HSSV bao gồm:

- Đánh giá ý thức học tập của HSSV

- Tổ chức tư vấn học tập, nghề nghiệp, việc làm cho HSSV

- Đánh giá ý thức rèn luyện của HSSV

- Thực hiện các chế độ chính sách đối với HSSV

- Thực hiện công tác quản lý HSSV nội trú, ngoại trú

+ Tổ chức cho HSSV tham gia các hoạt động văn nghệ thể thao trong và ngoài trường; tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục về bảo vệ môi trường , bảo vệ sức khoẻ cộng đồng và các hoạt động xã hội khác

+ Công tác Y tế trong Nhà trường bao gồm:

- Khám và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Cán bộ, giáo viên và HSSV trong Nhà trường.

- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho HSSV

- Tố chức các hoạt động phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường

- Tổ chức nhà ăn tập thể cho HSSV trong trường bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm

Với nhiệm vụ trọng tâm kể trên phòng Quản lý HSSV đã lần lượt đạt được các thành tích đáng khích lệ sau:

1. Tổng kết thi đua hàng năm phòng đều hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến

2. Đạt thành tích trong tổ chức các hoạt động giáo dục HSSV trên các lĩnh vực:

- Tổ chức cho HSSV tham dự cuộc thi an toàn vệ sinh môi trường các trường dạy nghề  tỉnh Phú Thọ đạt giải 3 toàn đoàn

- Tổ chức cho HSSV tham gia tiếng hát HSSV các cơ sở dạy nghề  toàn quốc tại Hà nội đạt Huy trường vàng toàn quốc năm 2010

3. Giành được Cờ thi đua của huyện Thanh Ba năm 2009 tại Đại hội thể dục thể thao do Nhà trường đăng cai tổ chức

123movies