CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ liên hệ

1

Nguyễn Thị Thu Hiền

Trưởng phòng

DD: 0912.364.781

2

Nguyễn Thành Chung

P. Trưởng phòng

DD: 0948.056.466

3

Văn Lê Nhật Anh

Nhân viên

DD: 0982.575848

4

Nguyễn Thị Kim Liên

Nhân viên

DD: 0978.079.528

5

Phạm Thị Thúy Hằng

Thủ quỹ

DD: 01666419532