Có lỗi xảy ra. Lỗi: AI.Modules.View_NopHoSo_TrucTuyen hiện chưa có.
THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2018
Trường Cao đẳng Cơ điện Phú Thọ
(Trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) thông báo tuyển sinh năm 2018:
BẢNG CHI TIẾT CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO THEO TRÌNH ĐỘ
Thời gian đào tạo (tuỳ theo nghề):
Cao đẳng: Từ 2 năm đến 2,5 năm
Trung cấp hệ tốt nghiệp THPT: Từ 1 năm đến 1,5 năm
Trung cấp hệ tốt nghiệp THCS: Từ 2 năm đến 2,5 năm
Thông tin khác vui lòng tra cứu bên thông tin tuyển sinh