replica watches rolex centered on the introduction of ultra-thin mechanised components.
100% guarentee the best top quality www.upscalerolex.to.
shop for replica watch on etsy.

shop high quality https://de.buywatches.is.

 

 


ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN

NHẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ Và Tên:(*)
Ngày Sinh:
Giới Tính:
Đối Tượng Ưu Tiên:
Số CMND:
Điện Thoại:
Email:
Cấp Tốt Nghiệp:
Năm Tốt Nghiệp:
Tại Trường:
THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN
Trường Đăng Ký:
Trình Độ:
Nghành Đăng Ký:
Hộ Khẩu Thường Trú:
(Số nhà, đường phố, thôn, xã (phường), huyện (quận), tỉnh (thành phố))
 
THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2021
Trường Cao đẳng Cơ điện Phú Thọ
(Trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) thông báo tuyển sinh năm 2021:
BẢNG CHI TIẾT CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO THEO TRÌNH ĐỘ
Thời gian đào tạo (tuỳ theo nghề):
Cao đẳng: 3 năm
Trung cấp hệ tốt nghiệp THPT: 2 năm
Trung cấp hệ tốt nghiệp THCS: 2 năm
Thông tin khác vui lòng tra cứu bên thông tin tuyển sinh
123movies