CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ

Thành tích nổi bật

Liên hệ

1

Trần Sơn

Trưởng khoa

Th.sỹ tự động hóa

- Giải Nhì giáo viên giỏi toàn quốc năm 2003

- Giải khuyến khích Hội thi thiết bị dạy nghề tự làm toàn quốc năm 2010.

ĐT: 0913322304.

Email: transontbpt@gmail.com

2

Vũ Văn Quang

Giáo viên

Kỹ sư

 

ĐT:

Email:

3

Bùi Thanh Tùng

Giáo viên

Th.sỹ tự động hóa

 

ĐT: 0915124229

Email: thanhtung30121983@gmail.com

4

Hà Việt Dũng

Giáo viên

Th.sỹ tự động hóa

 

ĐT:0979291289

Email: havietdung79@gmail.com

5

Ng Văn Đào

P. Trưởng khoa

Th.sỹ tự động hóa

- Giải Nhì giáo viên giỏi tỉnh Phú thọ 2009

ĐT: 0983853691

Email:daonguyenvan75@gmail.com

6

Ng Hoàng Nghĩa

Giáo viên

Kỹ sư tự động hóa

 

ĐT:0906280111

Email: langthangtimtien@gmail.com

7

Lê Đức Minh

Trưởng phòng

Khảo thí và ĐBCLDN 

Th.sỹ tự động hóa

- Giải Nhất giáo viên giỏi tỉnh Phú Thọ 2009

- Giải Nhất Hội thi thiết bị dạy nghề tự làm toàn quốc năm 2010.

ĐT: 0996611222

Email: ducminh222@gmail.com

8

Nguyễn Chí Kiên

P.Phòng QTĐS

Th.sỹ tự động hóa

 

 ĐT: 0982883767

 Email: kienha04@gmail.com

9

Bùi Trung Hiếu

P. Giám đốc TT

Th.sỹ tự động hóa

 

 ĐT: 01686016782

 Email: buitrunghieuspkt@gmail.com

10

Phạm Duy Hiển

Giáo viên

Th.sỹ Công nghệ Kỹ thuật điện

 

 ĐT: 0987203343

 Mail: duyhien.net@gmail.com

11

Vũ Hải Nam

Giáo viên

Th.sỹ tự động hóa

 

 ĐT: 0985022366

 Email: vuhainamcdnpt@gmail.com

12

Ng Thành Công

Phó phòng ĐT

Th.sỹ tự động hóa

- Giải Nhì Hội thi thiết bị dạy nghề tự làm tỉnh Phú Thọ năm 2010.

 ĐT: 0989556737

Email:nguyenthanhcong1975@gmail.com

13

Hoàng Văn Tiến

P. Trưởng phòng Khảo thí và ĐBCLDN

Th.sỹ tự động hóa

- Giải Nhì giáo viên giỏi toàn quốc năm 2006

 ĐT: 0984709788

 Email: hoangtiencdncdpt@gmail.com

14

Lê Đức Vũ

P.Hiệu trưởng

Th.sỹ tự động hóa

- Giải Ba giáo viên giỏi toàn quốc năm 1997

- Giải Nhì Hội thi thiết bị dạy nghề tự làm toàn quốc năm 2006.

 ĐT: 0912369268

 Email: vuleduc@gmail.com

15

Phạm Hồng Sơn

Giáo viên

Kỹ sư

 

ĐT:

Email:

16

Lê Anh Tuấn

Cán bộ

Kỹ sư

 

ĐT: 0984709397

Email: hieuha2011@gmail.com