Khoa Động lực được trang bị cơ sở vật chất đồng bộ với hệ thống các phòng học và xưởng thực tập tương đối hiện đại như: phòng thực hành động cơ, phòng nhiên liệu, phòng điện ô tô… với các thiết bị tiên tiến hiện đại như: thiết bị kiểm tra và điều chỉnh bơm cao áp, thiết bị đọc hộp, kiểm tra điện ô tô...