TT

Họ và tên

Chức vụ

Liên hệ

1

Nguyễn Văn  Huệ

 Trưởng khoa

Tel: 0988.145.884

Email:

2

Bùi Quốc Huy

 Phó trưởng khoa

Tel: 0948.268.258

Email:

3

Vũ Xuân Dậu

 Giáo viên

Tel: 0984.295.011

Email:

4

Vũ Quang Long

 Giáo viên

Tel:

Email:

5

Vũ Anh Sơn

 Giáo viên

Tel: 0977.795.056

Email:

6

Lâm Quang Vinh

Giáo viên

Tel: 0986.580.586

Email: