replica watches rolex centered on the introduction of ultra-thin mechanised components.
100% guarentee the best top quality www.upscalerolex.to.
shop for replica watch on etsy.

shop high quality https://de.buywatches.is.

 

 

 

 

Khoa Động Lực là một trong các khoa đào tạo truyền thống của Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Phú Thọ. Trải qua gần 30 năm xây dựng và trưởng thành, Khoa Động Lực đã đào tạo được hàng ngàn công nhân và cán bộ kỹ thuật cho cả nước. Rất nhiều học sinh, sinh viên tốt nghiệp từ Khoa Động Lực đang là cán bộ, công nhân chủ chốt tại các công ty, doanh nghiệp, gara ô tô trong cả nước. Cùng với sự phát triển của nhà trường, Khoa Động Lực đã có những bước đi vững chắc trong hoạt động của mình.

Đến nay Khoa đã xây dựng một đội ngũ giáo viên yêu nghề, có phẩm chất đạo đức tốt, tư tưởng chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn cao, luôn tận tâm hết lòng vì học sinh, sinh viên.Bên cạnh việc phát triển đội ngũ giáo viên, Khoa Động Lực cũng tạo dựng được cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ giảng dạy tương đối đầy đủ. Hàng năm Khoa được nhà trường đầu tư một số tiền lớn để nâng cấp máy móc thiết bị cho phù hợp với sự phát triển của công nghệ.

Cùng với sự phát triển của nhà trường, Khoa đã giành được nhiều phần thưởng cao quý của Đảng và nhà nước. 

123movies