Trưởng khoa: Th.s Trương Đình Luân

Điện thoại: 0947.901.244

Email: luanck30121979@gmail​.com     

Phó trưởng khoa Nguyễn Hải Duy

Điện thoại: 0987.046.440

Email:       

Khoa cơ khí được biên chế thành 03 bộ môn

Bộ môn : Kỹ thuật cơ sở

Bộ môn : Cắt gọt kim loại

Bộ môn : Hàn

Địa chỉ liên hệ

Khoa Cơ khí
Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Phú thọ
Khu 8 Thị trấn Thanh Ba- Thanh ba - Phú thọ  
Email : khoacokhicdncdpt@gma​il.com