replica watches rolex centered on the introduction of ultra-thin mechanised components.
100% guarentee the best top quality www.upscalerolex.to.
shop for replica watch on etsy.

shop high quality https://de.buywatches.is.

 

 

 

 

Khoa công nghệ thông tin  được thành lập trên cơ sở khoa Điện tử - Tin học. Khoa CNTT thực hiện nhiệm vụ đào tạo các hệ Cao đẳng, trung cấp với các chuyên nghành khác nhau như : Quản trị mạng máy tính, Tin học văn phòng, Kỹ thuật sửa chữa và lắp ráp máy tính.

Mặc dù mới được thành lập nhưng Khoa CNTT  đã được nhà trường chú trọng đầu tư trang thiết bị máy móc hiện đại phù hợp với sự phát triển của công nghệ, đáp ứng tốt  nhu cầu của người học. Là một khoa non trẻ của nhà trường nhưng Khoa CNTT đã xây dựng được  một đội ngũ giáo viên vững vàng về chuyên môn nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức tốt, tư tưởng chính trị vững vàng đáp ứng tốt nhiệm vụ đào tạo mà nhà trường giao cho. Hàng năm có hàng trăm sinh viên tốt nghiệp ra trường cung cấp cho thị trường lao động trường.

 

123movies