replica watches rolex centered on the introduction of ultra-thin mechanised components.
100% guarentee the best top quality www.upscalerolex.to.
shop for replica watch on etsy.

shop high quality https://de.buywatches.is.

 

 

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

I. HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

1. Ông Lê Đức Vũ - Phó Hiệu trưởng: Chủ tịch Hội đồng;

2. Bà Trần Thị Thúy Lan - Hiệu trưởng: Phó chủ tịch Hội đồng;

3. Ông Phạm Hồng Hải - Trưởng phòng đào tạo - Ủy viên;

4. Ông Nguyễn Văn Huệ - Trưởng khoa Động lực: Ủy viên;

5. Ông Nguyễn Thái Việt - Giám đốc trung tâm: Ủy viên;

6. Ông Trần Quý Hùng - Phó trưởng khoa Điện tử - Điện lạnh - Ủy viên;

7. Ông Nguyễn Hữu Đông - Trưởng khoa CNTT - Ủy viên;

8. Ông Nguyễn Công Toản - Giáo viên - Ủy viên;

9. Ông Bùi Thanh Tùng - Giáo viên - Ủy viên;

10. Ông Bùi Quốc Huy - Phó Trưởng khoa Động lực - Ủy viên;

11. Ông Triệu Quang Thuận -  Ủy viên;

 

II. BAN GiÁM HIỆU

 

Hiệu trưởng:  Ths. Trần Thị Thúy Lan

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ  Quản trị kinh doanh

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận

DD: 0913.294.914
Tel: 02106.598.630
Email:tranthuylancdnphutho@gmail.com

 

Phó hiệu trưởng:  Ths.Lê Đức Vũ

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Tự động hóa

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận

DD: 0912.369.268
Tel: 02106.589.631(cơ quan)
Email:vuleduccdpt@gmail.com

 


  

III. CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ

1. Bí thư Đảng ủy: Thạc sỹ  Trần Thị Thúy Lan

2. Chủ tịch BCH Công đoàn: Nguyễn Trí Hùng

3. Bí thư ĐTNCSHCM: Bùi Trung Hiếu

IV. ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN

Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng được ưu tiên hàng đầu của nhà trường. Hàng năm nhà trường gửi một số lượng lớn giáo viên đi học tập nâng cao trình độ tại các trường đại học

Trường CĐ Cơ điện Phú Thọ là đơn vị sự nghiệp cụng lập trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT, nhà trường hiện có 113 cán bộ viên chức, cơ cấu tổ chức có 6 phòng, 8 khoa, 1 trung tâm. Đảng bộ nhà trường có 5 chi bộ với 66 đảng viên, BCH Đảng bộ nhà trường gồm 9 đ/c, Ban Thường vụ Đảng ủy có 3 đồng chí , 100% cán bộ đảng làm công tác kiêm nhiệm, đồng chí Bí thư đảng ủy đồng thời là Hiệu trưởng nhà trường.

Nhà trường được Chính phủ phê duyệt vào danh sách 45 trường được đầu tư xây dựng thành trường nghề chất lượng cao vào năm 2020, dự án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất của nhà trường tiếp tục được triển khai, nội bộ nhà trường đoàn kết nhất trí cao với định hướng phát triển trong giai đoạn mới. Đó là những thuận lợi rất cơ bản tạo tiền đề cho sự phát triển nhanh và bền vững của nhà trường. 

 

 

123movies