2. NGHỀ ĐIỆN DÂN DỤNG

04/07/2016 54:11

1. Mô tả nghề

Nghề Điện dân dụng là nghề chuyên lắp đặt, kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống điện dân dụng, các thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện dân dụng như: máy phát điện; động cơ điện; máy biến áp; thiết bị điều khiển, thiết bị đo lường,…đúng với yêu cầu kỹ thuật đạt năng suất và an toàn.

2. Các vị trí làm việc của nghề

Người qua đào tạo nghề Điện dân dụng có khả năng làm việc ở các vị trí sau:

- Làm việc trong các công ty xây lắp công trình điện, công ty sản xuất thiết bị điện: Công nhân lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống điện dân dụng và thiết bị điện gia dụng;

- Làm cán bộ kỹ thuật, cán bộ thiết kế trong các xí nghiệp, cơ quan, đơn vị kinh doanh điện; 

- Tổ chức và làm chủ những cơ sở lắp đặt, sản xuất, sửa chữa thiết bị điện gia dụng.

- Làm việc tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp: hướng dẫn thực hành, thực tập, bồi dưỡng kèm cặp được công nhân bậc thấp tương ứng với trình độ quy định.

3. Các nhiệm vụ chính của nghề

- Lắp đặt, sửa chữa hệ thống điện dân dụng.

- Lắp đặt, sửa chữa thiết bị điện gia dụng.

- Lắp đặt, bảo dưỡng sửa chữa máy phát điện dân dụng.

- Lắp đặt vận hành và sửa chữa động cơ điện dân dụng.

- Lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa máy biến áp dân dụng.

- Lắp đặt, bảo dưỡng thiết bị điều khiển dân dụng.

- Tư vấn thiết kế, lắp đặt hệ thống điện dân dụng. Tư vấn đầu tư thiết bị điện gia dụng.