3. NGHỀ ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP

04/07/2016 53:29

1. Mô tả nghề

Nghề Điện tử công nghiệp là nghề chuyên thực hiện quá trình thiết kế, xử lý và lắp đặt các mạch: điện tử công nghiệp, khí cụ điện, mạch đo lường điện tử, mạch điện tử cơ bản, bộ điều khiển dùng Rơle-khởi động từ, bộ điều khiển dùng linh kiện điện tử, mạch ứng dụng kỹ thuật cảm biến, bộ điều khiển dùng PLC, thiết bị kỹ thuật xung-số.

Nghề Điện tử công nghiệp là nghề bảo dưỡng, kiểm tra, sửa chữa các thiết bị hệ thống điện tử trong sản xuất công nghiệp, các mạch điện tử cơ bản, bộ điều khiển dùng Rơle - khởi động từ, bộ điều khiển dùng linh kiện điện tử, bộ điều khiển dùng  PLC, mạch kỹ thuật xung - số, mạch ứng dụng kỹ thuật cảm biến.

2. Các vị trí làm việc của nghề

Người qua đào tạo nghề Điện tử công nghiệp có khả năng làm việc ở các vị trí sau:

- Làm việc ở các nhà máy hoặc phân xưởng lắp ráp thiết bị điện tử, các công ty, doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực  điện, điện tử.

- Làm việc trong các tổ cơ điện, phòng bảo dưỡng bảo trì thiết bị điện của các nhà máy, xí nghiệp.

- Tổ chức và làm chủ những cơ sở sửa chữa thiết bị điện tử.

- Làm việc tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp: hướng dẫn thực hành, thực tập, bồi dưỡng kèm cặp được công nhân bậc thấp tương ứng với trình độ quy định.

3. Các nhiệm vụ chính của nghề

- Lắp ráp, vận hành các thiết bị điện tử trong xí nghiệp và dây chuyền công nghiệp.

- Lắp đặt và sửa chữa, bảo dưỡng các mạch điện tử cơ bản; Lắp đặt và sửa chữa bảo dưỡng các khí cụ điện hạ thế; Lắp đặt và sửa chữa, bảo dưỡng các bộ điều khiển.

- Lắp đặt và bảo trì các mạch xung - số; Lắp đặt và sửa chữa các vi mạch số và IC thông dụng.

- Phân tích, lắp ráp các bộ biến đổi công suất.

- Lắp đặt các hệ thống đo lường điện tử; Lắp đặt các tủ điều khiển thiết bị công nghiệp, các thiết bị và hệ thống bảo vệ, các bảng mạch điện tử công nghiệp.

- Kiểm tra sửa chữa được các hư hỏng trên thiết bị điện tử công nghiệp; thay thế tương đương, linh kiện, mạch điện hư hỏng đơn giản trên thiết bị điện tử công nghiệp; hiệu chỉnh được các thông số kỹ thuật của mạch điện; xử lý một số tình huống phát sinh trong quá trình làm việc của thiết bị.

- Lập trình đơn giản các phần mềm khi có sự cố; lắp ráp mạch điện đúng theo sơ đồ nguyên lý.

- Tư vấn thiết kế, lắp đặt hệ thống điện tử công nghiệp.