8. NGHỀ QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH

04/07/2016 48:55

1. Mô tả nghề

Nghề Quản trị mạng máy tính là nghề chuyên thực hiện quá trình khảo sát, thiết kế, lắp đặt và quản trị một hệ thống mạng trong các cơ quan, công ty, doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cũng như bảo mật các thông tin, dữ liệu trong doanh nghiệp.

2. Các vị trí làm việc của nghề

Người qua đào tạo nghề Quản trị mạng máy tính có khả năng làm việc ở các vị trí sau:

- Làm nhân viên văn phòng, nhân viên kỹ thuật bảo trì máy tính và hệ thống mạng tại bộ phận vận hành và phát triển công nghệ thông tin của các cơ quan, nhà máy, trường học, UBND phường xã, quận huyện, các doanh nghiệp có ứng dụng công nghệ thông tin.

- Làm việc trong các công ty, doanh nghiệp, dịch vụ.

- Tổ chức quản lý và điều hành sản xuất của một phân xưởng, một tổ kỹ thuật, một cửa hàng lắp ráp, bảo trì, bảo dưỡng, quản lý mạng cục bộ, lắp đặt, sửa chữa thiết bị mạng máy tính.

- Giáo viên giảng dạy tin học trong các trường phổ thông. Làm việc tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp: hướng dẫn thực hành, thực tập, bồi dưỡng kèm cặp được công nhân bậc thấp tương ứng với trình độ quy định.

3. Các nhiệm vụ chính của nghề

- Khảo sát và thiết kế các hệ thống mạng LAN, WAN.

- Lắp đặt hệ thống mạng, cài đặt phần mềm mạng.

- Cập nhật và phát triển website.

- Chia sẻ tài nguyên, giám sát, đảm bảo an toàn hệ thống mạng.

- Quản trị cấu hình, tài nguyên mạng: Bao gồm các công tác quản lý, kiểm soát cấu hình, quản lý tài nguyên cấp phát cho các đối tượng sử dụng khác nhau.

- Quản trị người dùng, dịch vụ mạng: bao gồm các công tác quản lý người sử dụng trên hệ thống và đảm bảo dịch vụ cung cấp có độ tin cậy cao, chất lượng đảm bảo theo đúng các chỉ tiêu đã đề ra.

- Quản trị hiệu năng, hoạt động mạng: bao gồm các công tác quản lý, giám sát hoạt động mạng lưới, đảm bảo các hoạt động của thiết bị hệ thống ổn định.

- Quản trị an ninh, an toàn mạng: bao gồm các công tác quản lý, giám sát mạng lưới, các hệ thống để đảm bảo phòng tránh các truy nhập trái phép. Phòng chống, ngăn chặn sự lây lan của các loại virus máy tính làm tê liệt hoạt động của hệ thống mạng.