15. NGHỀ CƠ ĐIỆN NÔNG THÔN

04/07/2016 41:28

1. Mô tả nghề

Nghề Cơ điện nông thôn là nghề đào tạo kỹ thuật viên để chuyên thực hiện các công việc trong lĩnh vực cơ khí nông nghiệp như vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ máy động lực, máy nông nghiệp được sử dụng chủ yếu và phổ biến trong nông nghiệp nông thôn như: các loại máy canh tác, chăm sóc cây trồng, thu hoạch và chế biến sản phẩm nông sản phổ biến... Ngoài ra, người hành nghề Cơ điện nông thôn còn có khả năng gia công, sửa chữa nhỏ một số sản phẩm cơ khí sử dụng phổ biến ở nông thôn.

Nghề Cơ điện nông thôn là nghề đào tạo kỹ thuật viên để chuyên thực hiện các công việc trong lĩnh vực điện nông thôn bao gồm công việc lắp đặt, vận hành bảo dưỡng và sửa chữa nhỏ hệ thống điện dân dụng; bơm điện, thủy điện nhỏ quy mô hộ gia đình; các trang thiết bị điện lắp đặt trên các loại máy nông nghiệp và trang thiết bị điện gia dụng.

2. Các vị trí làm việc của nghề

Người qua đào tạo nghề Cơ điện nông thôn có thể tham gia vào vị trí sau

- Làm kỹ thuật viên bảo dưỡng và sửa chữa các máy nông nghiệp, các động cơ đốt trong, hệ thống truyền động máy kéo; nhân viên vận hành các máy canh tác, máy thu hoạch; nhân viên bảo quản máy sau thời vụ; kỹ thuật viên phục vụ công tác nghiên cứu khoa học.

- Làm kỹ thuật viên lắp đặt, vận hành bảo dưỡng và sửa chữa nhỏ hệ thống điện dân dụng; bơm điện, thủy điện nhỏ quy mô hộ gia đình; các trang thiết bị điện lắp đặt trên các loại máy nông nghiệp và trang thiết bị điện gia dụng.

- Tổ chức, quản lý quá trình sản xuất hoặc tự mở các cơ sở dịch vụ cơ điện phục vụ nông nghiệp, nông thôn.

- Làm việc tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp: hướng dẫn thực hành, thực tập, bồi dưỡng kèm cặp được công nhân bậc thấp tương ứng với trình độ quy định.

3. Các nhiệm vụ chính của nghề

- Bảo dưỡng động cơ đốt trong; bảo dưỡng hệ thống truyền động máy kéo; bảo dưỡng máy nông nghiệp.

- Sửa chữa những hư hỏng bất thường của máy kéo, máy nông nghiệp.

- Vận hành máy canh tác; vận hành máy thu hoạch; vận hành thiết bị bảo quản chế biến.

- Bảo quản máy nông nghiệp sau thời vụ.

- Gia công sản phẩm cơ khí gia dụng.

- Lắp đặt, vận hành bơm điện và máy thủy điện nhỏ, lắp đặt hệ thống điện dân dụng.

- Sửa chữa máy điện và các thiết bị điện dân dụng, sửa chữa hệ thống điện dân dụng.

- Bảo dưỡng máy bơm điện công suất nhỏ, máy điện.