16. NGHỀ CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN CHÈ

04/07/2016 40:20

1. Mô tả nghề

Là nghề đào tạo kỹ thuật chế biến các sản phẩm chè từ nguyên liệu chè búp tươi. Bao gồm các sản phẩm: chè xanh, chè đen, chè vàng, chè Ôlong, chè hương, chè hoa, chè hòa tan, nước giải khát từ chè…

2. Các vị trí làm việc của nghề

Người qua đào tạo nghề Công nghệ chế biến chè có khả năng làm việc ở các vị trí sau:

- Làm việc ở các công ty, nhà máy, doanh nghiệp chế biến chè xanh, chè đen: có thể trực tiếp sản xuất tại tất cả các khâu của dây chuyền sản xuất; làm kỹ thuật viên.

- Tổ chức, quản lý quá trình sản xuất hoặc tự đầu tư xây dựng xưởng sản xuất chè với quy mô phù hợp.

- Làm việc tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp: hướng dẫn thực hành, thực tập, bồi dưỡng kèm cặp được công nhân bậc thấp tương ứng với trình độ quy định.

3. Các nhiệm vụ chính của nghề

- Phân biệt nhanh nguyên liệu của một số giống chè được sử dụng phổ biến trong chế biến chè xanh và chè đen.

- Vận hành lò nhiệt và các loại thiết bị trong dây chuyền chế biến chè xanh, chè đen.

- Thực hiện các công đoạn của quy trình sản xuất chè xanh, chè đen OTD, chè đen CTC từ khâu nguyên liệu, sản xuất bán thành phẩm và hoàn thành phẩm.

- Hạch toán được sơ bộ các khoản chi phí trong quá trình sản xuất chè.

- Xử lý các sự cố kỹ thuật thông thường xảy ra trong các công đoạn của từng quy trình sản xuất chè.