replica watches rolex centered on the introduction of ultra-thin mechanised components.
100% guarentee the best top quality www.upscalerolex.to.
shop for replica watch on etsy.

shop high quality https://de.buywatches.is.

 

 

 

Đảng bộ

19/09/2014 55:38

 

ĐẢNG BỘ NHÀ TRƯỜNG

I. Ban chấp hành

1. Đ/c: Nguyễn Ngọc Minh - Bí thư

2. Đ/c: Nguyễn Văn Bình - Phó bí thư

3. Đ/c: Lê Đức Vũ

4. Đ/c: Trần Thị Thúy Lan

5. Đ/c: Nguyễn Thái Việt

6. Đ/c: Nguyễn Văn Huệ

7. Đ/c: Trần Quý Hùng

8. Đ/c: Nguyễn Trí Hùng

9. Đ/c: Lê Thị Minh Vượng

III. Ban thường vụ:

1. Đ/c: Nguyễn Ngọc Minh

2. Đ/c: Nguyễn Văn Bình

3. Đ/c: Lê Đức Vũ

IV. Các chi bộ

1. Chi bộ: Tổng hợp - Bí thư Nguyễn Chí Kiên

2. Chi bộ: Đào tạo - Quản lý học sinh - Bí thư Phạm Hồng Hải

3. Chi bộ Điện, Điện tử - Tin học - Bí thư Nguyễn Đăng Thọ

4. Chi bộ Cơ khí - Động lực - Nguyễn Văn Huệ

5. Chi bộ: Khoa học cơ bản - Chế biến nông sản - Bí thư Nguyễn Chức Vụ

Địa chỉ liên hệ

Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Phú Thọ
Đ/c: Thị trấn Thanh Ba - Thanh Ba - Phú Thọ

Tel : 0210.3885.493
Fax:  0210.3855.815

 

 

Các tin khác
123movies