replica watches rolex centered on the introduction of ultra-thin mechanised components.
100% guarentee the best top quality www.upscalerolex.to.
shop for replica watch on etsy.

shop high quality https://de.buywatches.is.

 

 

 

Trường Cao đẳng Cơ điện Phú Thọ được phê duyệt 7 nghề trọng điểm giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2025

22/01/2018 01:50

 

Trường Cao đẳng Cơ điện Phú Thọ là một trong 412 trường được lựa chọn các ngành nghề trọng điểm, tại quyết định số 1836/QĐ-LĐTBXH ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Bộ Lao đông Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt ngành, nghề trọng điểm và trường được lựa chọn ngành, nghề trọng điểm giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025 với 7 nghề:

- Cấp độ quốc tế với hai nghề: Nghề Điện công nghiệp, nghề Điện tử công nghiệp.

- Cấp độ khu vực ASEN với hai nghề: Hàn, Công nghệ ô tô.

- Cấp độ quốc gia với ba nghề: Cơ điện nông thôn, Công nghệ chế biến chè, Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí.

Tại Quyết định số 761/QĐ-TTg ngày 23/5/2014 của Thủ tướng chính phủ, trường Cao đẳng Cơ điện Phú Thọ là một trong 45 trường cao đẳng nghề của cả nước được ưu tiên đầu tư tập trung, đồng bộ  để xây dựng, phát triển thành trường nghề chất lượng cao vào năm 2020 với 5 nghề trong đó có hai nghề cấp khu vực ASEAN  nghề Hàn và Điện công nghiệp và ba nghề cấp quốc gia là nghề Điện tử công nghiêp, Cơ điện nông thôn, Công nghệ chế biến chè.

Với chủ trương đầu tư tập trung, trọng điểm, để nâng cao hiệu quả đầu tư trong bối cảnh nguồn lực tài chính cho lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp còn hạn hẹp. Tại tại quyết định 1836/QĐ-LĐTBXH ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Bộ Lao đông Thương binh và Xã hội,  đã lựa chọn 134 ngành, nghề trọng điểm ở các cấp độ (trong đó 62 ngành, nghề cấp độ Quốc tế; 93 ngành, nghề cấp độ Khu vực ASEAN và 134 ngành, nghề cấp độ quốc gia) thuộc các trường cao đẳng, trung cấp công lập .  Các trường được lựa chọn ngành, nghề trọng điểm là những trường có thế mạnh trong đào tạo, phù hợp với danh mục ngành, nghề trọng điểm đã được phê duyệt của Quyết định và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của vùng, địa phương.

Quyết định số 1836/QĐ-LĐTBXH ngày 27/11/2017 tải tại đây

 
123movies