• Tấm gương về khởi nghiệp
  • Học nghề - Sự lựa chọn đúng đắn
  • Sinh viên đạt giải nhất thi tay nghề toàn quốc
  • Kỹ niệm 40 năm thành lập trường

  •  
     

    Học sinh trường Cao đẳng cơ điện xuất khẩu lao động Nhật Bản

    14/08/2017 13:11