Trường Cao đẳng Cơ điện Phú Thọ tham dự hội nghị sơ kết công tác thi đua khối các Trường cao đẳng Cơ điện thuộc Bộ

19/03/2019 38:18

Ngày 15/3/2019 tại Trường cao đẳng Cơ điện và Công nghiệp thực phẩm Hà Nội đã diễn ra hội nghị sơ kết công tác thi đua khối các Trường cao đẳng Cơ điện thuộc Bộ. Tham dự hội nghị có lãnh đạo và cán bộ làm công tác thi đua của 8 trường cao đẳng trong khối và lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ - bộ Nông nghiệp và PTNT. Đoàn của Trường cao đẳng Cơ điện Phú Thọ do ông Nguyễn Văn Bình – Phó Hiệu trưởng nhà trường tham dự.

Ngày  15/3/2019 tại Trường cao đẳng Cơ điện và Công nghiệp thực phẩm Hà Nội  đã diễn ra hội nghị sơ kết công tác thi đua khối các Trường cao đẳng Cơ điện thuộc Bộ. Tham dự hội nghị có lãnh đạo và cán bộ làm công tác thi đua của 8 trường cao đẳng trong khối và lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ - bộ Nông nghiệp và PTNT. Đoàn của Trường cao đẳng Cơ điện Phú Thọ do ông Nguyễn Văn Bình – Phó Hiệu trưởng nhà trường tham dự.

 

Ảnh : Ông Nguyễn Sông Thao – Phó Vụ trưởng Vụ TCCB phát biểu tại hội nghị

 

Đánh giá kết quả hoạt động chung của khối trong học kỳ 1 năm học 2018-2019 mặc dầu trong điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng tất cả các trường đều hoàn thành và vượt chỉ tiêu tuyển sinh trong năm. Một số trường có kết quả tuyển sinh hệ cao đẳng  tốt như Trường cao đẳng Cơ điện Hà Nội 906 em ( 100,6%), Trường cao đẳng Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh 559 em ( 101,6%). Các trường có tỷ lệ học sinh trung cấp đạt và vượt chỉ tiêu như Trường cao đẳng Cơ điện và Xây dựng Việt Xô 1753 em ( 165,4%), Trường cao đẳng Cơ điện Phú Thọ 892 em ( 144%), Trường cao đẳng Cơ điện và Nông lâm Trung bộ  787 em ( 131,1%), Trường cao đẳng Cơ điện và Công nghệ thực phẩm Hà Nội 724 em ( 118%).  

Về công tác đào tạo tất cả các trường trong khối đều quan tâm đến việc biên soạn lại chương trình, giáo trình đảm bảo 100% các môn học đều có giáo trình, đề cương bài giảng. Công tác xây dựng ngân hàng đề thi được quan tâm  áp dụng đối với tất cả các trình độ đào tạo. Hoạt động đào tạo được đổi mới về nội dung, phương pháp theo hướng hiện đại, đáp ứng đa dạng nhu cầu người học, nhu cầu thị trường lao động. Chú trọng việc rèn luyện kỹ năng thực hành, tác phong nghề nghiệp.  Nhiều trường đã áp dụng các biện pháp quyết liệt nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, chống gian lận trong thi, kiểm tra, đánh giá HSSV như sử dụng ngân hàng đề thi, lắp camera giám sát các phòng học, xưởng thực hành; Tăng cường công tác thanh, kiểm tra đào tạo.

Một số trường đã chủ động trong hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong đào tạo như hợp tác với các cơ sở uy tín của nước ngoài để trao đổi sinh viên thực tập, bồi dưỡng giáo viên, chuyển giao chương trình và giáo trình, xuất khẩu lao động ; Điển hình như Trường cao đẳng Cơ điện Hà Nội, Trường cao đẳng Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh, Trường cao đẳng Cơ điện và Công nghệ thực phẩm Hà Nội.   

Các nội dung chính của công tác thi đua trong năm học đều được các trường bám sát để triển khai thực hiện trên tất cả các mặt. Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Sông Thao Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Nông nghiệp và PTNT đánh giá cao các kết quả đã đạt được của khối trong học kỳ 1 và đưa ra một số ý kiến gợi ý thảo luận để đưa công tác thi đua của khối trong năm học 2018-2019 lên một tầm cao mới; Xây dựng được các điển hình tiên tiến hướng tới đại hội Chiến sỹ thi đua yêu nước của ngành và toàn quốc trong năm tới.

Hội nghị cũng đã thống nhất một số nội dung cần triển khai trong học kỳ 2 năm học 2018-2019.

 

. 

Các tin khác