Từ khóa Tìm kiếm
Số hiệu văn bảnNội dung tóm tắtNgày ban hànhDownload
23 Quyết định ban hành quy định biên soạn NHĐT 19/12/2018
87/QĐ-CĐPT Quy chế nâng lương trước thời hạn đối với CBVC 10/04/2017
87/QĐ-CĐPT Quyết định về việc ban hành Quy chế nâng lương trước thời hạn đối với CBVC 10/04/2017
90/QĐ-CĐPT Quyết định Thành lập Hội đồng giám khảo Hội giảng giáo viên dạy nghề cấp trường năm 2017 11/04/2017
89/QĐ-CĐPT Quyết định thành lập Ban tổ chức Hội giảng giáo viên dạy nghề cấp trường năm 2017 11/04/2017
62/QĐ-CĐPT Quyết định thành lập ban thư ký Hội đồng tuyển sinh năm 2015 12/03/2015
61/QĐ-CĐPT Quyết định hội đồng tuyển sinh năm 2015 12/03/2015
145/QĐ-CĐPT Quyết định cử đoàn cán bộ, giáo viên, sinh viên tham gia Hội thao học sinh sinh viên các cơ sở dạy nghề cấp Tỉnh năm 2011 24/05/2011
130 /QĐ-CĐPT Quyết định Thành lập Hội đồng thi tốt nghiệp năm 2011 06/05/2011
131/QĐ-CĐPT Quyết định Thành lập Ban thư ký Hội đồng thi tốt nghiệp năm 2011 06/05/2011
132 /QĐ-CĐPT Quyết định Thành lập Ban đề thi tốt nghiệp văn hoá Trung cấp nghề khoá 41 06/05/2011
133 /QĐ-CĐPT Quyết định Thành lập Ban coi thi tốt nghiệp văn hoá Trung cấp nghề khoá 41 mở tại Trung tâm giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp huyện Tân Sơn 06/05/2011
134 /KH-CĐPT Kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp văn hóa trung cấp nghề khóa 41 - năm 2011 tại Trường THPT Minh Đài 06/05/2011
135 /QĐ-CĐPT Quyết định Thành lập Ban chấm thi tốt nghiệp văn hoá Trung cấp nghề khoá 41 09/05/2011
114/KH-CĐNPT Kế hoạch tham gia Hội thao học sinh sinh viên cấp tỉnh 2011 09/05/2011
115/KH-CĐNPT Kế hoạch tổ chức hội giảng cấp trường năm học 2010-2011 09/05/2011
116/QĐ-CĐNPT Quyết định thành lập Ban tổ chức Hội giảng giáo viên dạy nghề cấp trường năm 2011 09/05/2011
117/QĐ-CĐNPT Quyết định thành lập Hội đồng giám khảo Hội giảng giáo viên dạy nghề cấp trường năm 2011 09/05/2011
118/QĐ-CĐNPT Quyết định thành lập Ban thư ký Hội đồng Hội giảng giáo viên dạy nghề cấp trường năm 2011 09/05/2011
1 Phân công tiểu ban giám khảo 09/05/2011